Spelet om Ledarskap

Att leda och ledas ingår i all verksamhet bland människor. Vad är effektivt ledarskap och vad innebär det egentligen? Här går åsikterna isär. Forskning visar att chefer ofta upplever att det är svårt att leda på ett effektivt sätt och många underställda är missnöjda med chefens sätt att hantera sin uppgift. Spelet omfattar huvuddragen inom ledarskap och lämpar sig för alla typer av chefer, samt för en rad olika situationer och sätt att leda.

Syftet med spelverktyget är att ge möjlighet till reflektion över hur du fungerar i din chefsroll, med fokus på frågeställningar:

  • Vilken är din syn på ledarskap, och hur gör du rent praktiskt?
  • Passar din ledarstil för ditt upppdrag?
  • Vilken vision om ledarskap finns i din organisation?
  • Vilka förväntningar har din omgivning på dig som chef?

Du bör regelbundet reflektera över ditt sätt att leda och din vision om ledarskap. Du behöver följa din verksamhets utveckling och ibland krävs det kanske att du förändrar ditt sätt att leda. Det här spelet kan hjälpa dig att identifiera och genomföra ditt ledarskap på ett effektivt sätt, samt göra det lättare att föra diskussioner med kollegor.