Kommunikationsspelet

God självinsikt är en grundförutsättning för varje steg i såväl den personliga utvecklingen som för företagets utveckling. De flesta människor tycker att det är roligt att få svar på frågor om sig själva som t ex: ”Hur duktig är jag på att förklara vad jag vill?” eller ”Vad behöver jag utveckla för att komma vidare i min framtidsplanering?”.
För att utveckla verksamheter behöver vi ibland konkreta verktyg som inspirerar till kommunikation kring medarbetarna och arbetssituationen. Spelet kan med fördel användas inom grupp och enskild utveckling och bidrar till att besvara frågor som:

  • Vad krävs i mitt yrke?
  • Hur sätter vi samman det perfekta teamet?
  • Vilka färdigheter är viktiga?
  • Hur beskriver jag mina färdigheter?
  • Vad behöver jag bli bättre på?

Kommunikationsspelet erbjuder deltagarna att ställa och besvara dessa frågor och ger samtidigt en möjlighet till att bedöma i vilken grad dessa färdigheter är utvecklade och hur de kan utvecklas vidare. Ett verktyg, en språngbräda och ett stöd för företagets och individens utveckling.