Feedbackspelet

Feedbackspelet utgör tillsammans med Kommunikationsspelet och Motivationsspelet en trilogi som stöttar sökandet efter svaren på de tre centrala frågorna: Vem är jag? (Feedbackspelet), Vad kan jag? (Kommunikationsspelet) och Vad vill jag? (Motivationsspelet). Feedbackspelet synliggör vikten av att:

  • öva på att ge och ta emot feedback
  • uppleva den känslomässiga styrkan och möjligheterna med bra feedback
  • få förståelse för möjligheterna med och metoderna för feedback.

Lämpar sig väl att använda som ett verktyg, i företag, offentlig förvaltning, på skolor eller inom föreningslivet. Till stöd för dig som leder utvecklingen finns en särskilt framtagen handledningspärm med 20 olika sätt att använda spelet på för:

  • att skapa gruppkänsla
  • att ge och ta kritik
  • att lära känna sina starka och svaga sidor
  • karriärplanering
  • individuell coaching.