Våra värderingar grundar sig i att vi 

  • tror på människans förmåga 
  • vågar misslyckas och där våra lärdomar är våra bästa erfarenheter
  • vill fira framgångar  
  • vill fortsätta lära och ha ett ständigt lärande 
  • vill vara glad och nöjda