Vårt uppskattade bagage …

  • Vi har lång erfarenhet inom branscher som Bank, Finans och Industri och där våra uppdragsgivare kan nämnas Nordea, Swedbank, UC, Folksam, ABB, Bombardier.
  • Vi arbetar mer än gärna i multi kulturella organisationer och har erfarenheter från både in och off shoring där människors förmåga, respekt, värderingar och inte minst förståelse för den kulturella bakgrunden som kan bli nyckeln till att frigöra kompetens och människors motivation.
  • Sedan 2008 arbetar vi som fristående konsulter inom Projektledning, Chefsuppdrag, Förvaltningsledning och inte minst Agil systemutveckling med focus på teamutveckling och Agil coachning …
  • Uppdragen har givit oss gyllene erfarenheter som vi använder och refererar till för både goda och mindre goda erfarenheter.

”Fail wall – fail fast ..”

  • Peopleinnovation delar gärna med sig av de erfarenheter som kan kallas som misslyckade, men som i vår värld är de allra bästa erfarenheterna. Vi celebrerar misslyckande i andan att våga … att våga lyckas och att våga misslyckas. Självklart är våra lyckade erfarenheter minst lika uppskattade och de är vi stärkta av.
  • Och ska vi misslyckas så ska vi göra det snabbt, dvs vi vill inte dra ut på saker och ting, förlora investerade pengar och människokraft i aktiviteter som inte är värdefulla. I de fall värde inte längre kan mätas rekommenderar vi att göra pinan och kort och lägga ner eller förändra uppdrag och aktiviteter till saker som är värda att fortsätta.
  • Vi är ekonomiska och vill vara smarta i alla lägen, inte minst vad gäller både vår egen och andras tid. Vi vill att det ska vara Win Win för alla.