Värderingsspelet - i skolan

Våra spel är användbara på så många sätt och i så många situationer. 

Min glädje är stor när jag får höra stories om hur spelen kan användas i skolan, och hur de kan vara ett viktigt verktyg för att kommunicera bättre, skapa en bättre arbets- och studie miljö samt inte minst, skapa förutsättningar för att barnen vill lära sig att lyssna och lära. 

En skola utanför Stockholm beslutade sig för att ge extra uppmärksamhet och stöd till tre killar i 2.a klass som inte kom till ro och man beslutade att på prov skapa ett eget litet "team" i teamet. 

Vår lärare tog helt enkelt fasta på vad barnen gillade bäst, fotboll, och byggde sin strategi och plan kring det. 

Han relaterade det lilla teamet till ett fotbollsteam som har en coach/tränare, en spelplan, spelare, strategier och värderingar och så började de. 

Spelplanen skulle fyllas med värderingar och leenden som alla var överens om . 

Värderingsspelet användes och coachen tog helt enkelt ut de bäst lämpade korten och bad killarna därefter att välja vilka 3 kort de villa ha med  och hur de skulle efterlevas. 

Det röda och gula kortet, som en domare kan ge, definierades och exempel på situationer statuerades. 

En teambarometer infördes där coachen satte upp mätpunkter för bl a  teamets välmående, men också mäta hur väl regler och värderingar efterlevs. Naturligtvis tog man med hur roligt man tycker att saker har varit och också hur mycket man har lärt sig. 

Denna barometer ska fortsätta leva och är ett utmärkt verktyg för att få killarna att prata om hur de upplever saker och ting, lära sig att nyansera sina uttryck och känslor, förstå innebörden av sina beteenden, men också för att kunna se en förändringar över den tid som projektet fortlever. 

Värderingsspelet var en succé och med många uttryck och kort att välja bland hittade killarna till slut det som de tyckte var bäst. 

Det är samma spelregler för alla, de kan fokusera på fysiska kort att hålla sig i, de fick öva på att prata inför varandra, att uttrycka sig och det fanns ingen tillstymmelse till att inte vilja vara med. 

Upplevelsen från läraren var att barnen blev otroligt engagerade och att de också hade det riktigt roligt. 

Det här var en kanonstart och vi ser fram emot att följa det lilla teamets progress. 

Inte minst är jag nyfiken på kortet "kärlek" som valdes av en av barnen...och höra hur det efterlevs. 

To be continued..... 

Anna 
Feedbackspelet - ett familjespel..

Härom veckan spelade jag feedbackspelet med mina föräldrar och pojkvän. Vilken häftig upplevelse. Det är inte ofta man sitter ner och ger sig tid att ge varandra positiv feedback. Man tar alltid för givet att det där vet de väl redan. Men jag fick se sidor och fick en förståelse för mina föräldrar som jag inte tidigare haft. Och det var också väldigt intressant att se vilka styrkor och svagheter de såg hos sig själva. Men framförallt gav det oss alla en känsla av samhörighet och boost. Love it!

/Susanne


Visst är det väl så?