Peopleinnovation

Coaches by heart

Samspelta team - Nöjda medarbetare - Framgångsrika företag och organisationer


Peopleinnovation är passionerade konsulter som jobbar med utveckling av medarbetare och team med målet att få glada medarbetare, samspelta team och framgångsrika företag och organisationer.

Vi erbjuder workshops genom feedback övningar, företagsspel och simuleringar till organisationer och företag i Stockholm och Mälardalen. 

Samspelta team är ett starkt konkurrensmedel. 

Företag och organisationer innehar idag all nödvändig kunskap och teknik för sina syften. Men det är ändå den egna personligheten och beteendet som avgör hur vi lyckas på olika områden. 

Oberoende studier påvisar att vi kommer ihåg upp till 80-90 % genom att delta med alla sinnen i dessa situationsbaserade övningar med konkreta verktyg. 

Företagsspel och feedbackövningar har idag blivit en mycket eftersökt produkt bland HR-chefer på många av Sveriges största företag. Företagsspel & Feedbackövningar i form av pedagogiska coachverktyg är framtidens metoder i syfte att uppnå samspelta team och tydliga ledarroller, men också att förhindra provokationer som mobbning och utanförskap.